Back to top

  All Entries

  Scroll down to load more entries Click to load more entries

  Regler för deltagande i tävlingen #lisebergfoodfestival på Liseberg

  Allt du behöver göra är att ta ett foto på din bästa matupplevelse och posta det med #lisebergfoodfestival. När du laddar upp bilden på Instagram och hashtaggar ditt bidrag samtycker du till deltagande i tävlingen och dessa tävlingsvillkor. Tänk på att du behöver ha ett öppet Instagramkonto för att Liseberg ska kunna se och bedöma ditt bidrag.

  En jury som består av representanter från Lisebergs underhållnings- , marknads- samt restaurangavdelning kommer att utse de bidragen som vinner priser.


  Åldersgräns för deltagande: 18 år

  1:a pris är en 3-rätters meny för 4 personer inkl. alkoholfri dryck på någon av dessa restauranger: Järnvägsrestaurangen, Tyrolen, Spökbaren, Hamnkrogen eller Lisebergs Wärdshus. Datum för besök och resturang bokas av vinnaren och erhålls i mån av plats på vald restaurang. Ca värde 2500 kr.

  2-10 pris värdebevis på 200 kronor att använda på någon av följande restauranger: Järnvägsrestaurangen, Tyrolen, Spökbaren, Hamnkrogen, Skeppsmagasinet, Café Taube, Trebello, Stjärnornas Krog, Lisebergs Wärdshus eller MAX.

  Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnaren står för eventuella rese- och logikostnader. Juryns beslut kan inte överklagas. 

  För vinst krävs att du uppfyller tävlingskriterierna. De vinster som vinnande deltagare belönas med kan inte under några omständigheter bytas mot kontanter, andra varor eller tjänster. Inlösen av vinsten sker under någon av Lisebergs öppetdagar under 2017.


  Tävlingsperiod

  Tävlingen pågår från 27 april - 21 maj och bilden som vann första pris presenteras på Lisebergs Instagram samt i eventet Liseberg Food Festival på Facebook. Vinnarna kontaktas direkt av Liseberg på mail, meddelande på Instagram eller via Facebook. Om vinnaren inte kontaktat Liseberg inom 24 timmar från det att vinnaren kontaktades förbehåller sig Liseberg rätten att utse en annan vinnare.


  Bildpolicy och upphovsrätt

  Genom ditt deltagande i tävlingen intygar du att bidraget är ditt och att du äger rättigheterna till ditt bidrag. Om andra identifierbara personer än du själv förekommer i bidraget, måste du ha deras samtycke till publicering av bidraget för användning som bidrag i denna tävling och till Lisebergs hantering av bidragen inom ramen för denna tävling.

  Du måste även ha samtycke från personerna att Liseberg ska få använda bidraget i marknadsföringssammanhang. Genom att ladda upp och hashtagga bidraget överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Liseberg. Detta innebär att Liseberg får en uteslutande rätt att förfoga över bidraget genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i bearbetning, i annan konstart eller i annan teknik, utan särskild rätt till ersättning.


  Behandling av personuppgifter

  Deltagandet i tävlingen innebär att du kommer lämna personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. Liseberg kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser.

  Deltagarnas namn, profilnamn för Instagramkontot samt bidragen kommer att användas i marknadsföringssammanhang, utan vidare ersättning. Genom att delta i tävlingen och godkänna dessa villkor samtycker deltagaren till att personuppgifter används för de ändamål som anges i dessa villkor och att de behandlas av Liseberg.

  Deltagaren, inklusive identifierbara personer i ditt bidrag, har rätt att när som helst utan kostnad begära att få tillgång till och/eller komplettera era personuppgifter. Om era personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har ni också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

  Deltagaren har alltid rätt att upphäva sitt hashtaggade bidrag. Om en deltagare väljer att upphäva sitt hashtaggade bidrag innan vinnarna har utsetts är deltagaren inte längre berättigad att delta i tävlingen och Liseberg kommer inte längre att använda deltagarens personuppgifter.


  Övrigt

  Liseberg tar inget ansvar för bidrag som går förlorade och/eller inte erhålls, skadade eller fördröjda bidrag, eller bidrag som inte kan förmedlas på grund av tekniska fel eller av något annat skäl som ligger utom Lisebergs kontroll.

  Liseberg ansvarar inte för några person-eller sakskador som uppstår vid inspelning/fotografering av bidraget.

  Liseberg förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen.

  Det är ej tillåtet för Lisebergs personal att deltaga i tävlingen